M/S TUNØ har et godt tilbud til lejrskoler!
Specialtilbud til grupper på max. 38 personer:

I lejrskolesæsonen sejler passagerkutteren TUNØ, med afgang fra Langøre, udflugtsture til øerne øst for Samsø: Bosserne, Vejrø, Lindholm og Kyholm.
Turen går til sælreservatet „Bosserne“ – nogle stenrev øst for Samsø med en meget stor koloni af den spættede sæl. På langt de fleste af turene er der sæler på revet. Vi gør et stop ud for øen Kyholm, hvor skipper vil fortælle lidt om Kyholms historie som karantænestation, militærforlægning under Englandskrigene m.m.

I tilfælde af for dårligt vejr kan vi af sikkerhedsgrunde være nødt til at aflyse.

Turen varer ca. 2,5 time og koster ved bestilling forud kr. 1.900,00.

Historien om M/S TUNØ
Tunø Sogneråd fik bygget M/S TUNØ på A. Petersen & Søns Skibs- og Bådebyggeri i Hou i 1965 som Post- fragt- og passagerbåd. Byggesummen androg 200.000 kroner. Midt i tresserne var det ikke længere almindeligt, at bygge passagerbåde i træ. Men tunboerne ville have en skibstype som de kendte – og de betalte selv!

Indtil maj måned 1979 var skibet øen Tunøs forbindelse til omverdenen. I nogle år herefter sejlede skibet rundfart med turister i Århus havn, indtil en gruppe skibsentusiaster fra Samsø i 2005 købte skibet og gav sig i kast med en gennemgribende renovering. Skibet fremtræder i dag i så god stand at Skibsbevaringsfonden har erklæret M/S TUNØ for bevaringsværdig, med det formål at sikre skibet som varigt kulturminde.
Skibet er af Søfartsstyrelsen godkendt til passagersejlads med op til 38 passagerer.

M/S Tunø

Langgade 11
8305 Samsø
tlf.: 71996066

mstunoe@gmail.com
www.mstunoe.dk